Kamis, 01 November 2012

Bahan RenunganTUHAN DO BONANI MALAS NI UHUR
Ambilan : Psalmen 107:1-3 ; 17-22
I. PENJELASAN NATS
Nasiam hasoman marmasam-masam do persoalan pargoluhan na ipatugah pslamen 107 on. Parpsalmen menggambarkan persoalan pargoluhan ai hubagas oppat macam, aima: lapar dan dahaga (4-9), perhambaan (ay.10-16), sakit parah hingga nyaris meninggal (ay. 17-22) dan bahaya badai (ay. 23-32). Tantu sobali in buei ope persoalan kehidupannta ibagas namasa sondahan on. Parpesalmen menyebutkan marhitei ayat on, Bahwa masam ragam ni hamaholan  ai lang hape akhir ni pargoluhan halani dong do Tuhan ianan na boi pamalaskon uhurni jolma na roh hubaNi. Kuasa ampa holongni Naibata mampu mengubah “air mata menjadi mata air”. Naborit, narokkit, naparngit boi do iubah Naibata haganupan menjadi Malas ni uhur. Atap menanti pelangi sehabis hujan
Tuhan do bonani malas ni Uhur, bani hita jolma ahado nasihol bahenonta nasongon gabe malas ni uhurta bani Tuhan?  Cara Daud merayakan kemurahan Allah dan tindakan-tindakanNya yang ajaib bagi bangsa Israel terdiri atas pujian dan ucapan Syukur,  yaitu senantiasa mempersembahkan korban Syukur kepada Allah yaitu ucapan bibir yang memuliakan namaNya (Ibr 13: 15) dan pujian dan penyembahan orang percaya haruslah dalam bentuk ucapan dan tindakan. Dimana penyembahan sejati harus dilakukan dalam “kekudusan” sebab Allah menerima Penyembahan rohani yang penuh sukacita. Hanya dengan sikap batin yang hormat dan murni, suatu keinginan sungguh-sungguh untuk dekat kepadaNya dan suatu komitmen teguh untuk menolak segala yang bertentangan dengan tabiatNya yang kudus.
Melalui Ambilanta on, lang ipasobih atau ipilah-pilah Naibata naija ma ai panlanggaron atap situasi na borat tumang boi irubah Naibata, sebab memang memang sirsir do Naibata mansarihon haganup goluhni jolma. Haganupan do ipaluah Naibata ai aima halak namamparlahou na masambor ilobeini Naibata. Persoalanni sonari, buei do jolma tidak menyadari bahwa Allah tetap mansarihonsi, janah buei do jolma menganggap bani panorang on bahwa Naibata ai domma daoh dari kehidupan manusia (lang ikut campur  be Naibata pasal pargoluhonta, halani au do mangatur pargoluhonku). Hape sasintongni isobut bani Mazmur 22: 25b, lang ongga holip panonggorni Naibata hubani hita jolma.
Taridah do homa marhite ambilanta on sada hal na lang patut itiruhon hita bani pargogoluhonta aima “mereka muak terhadap makanan”(ay 18). Arti sasintongni makanan aima sumber kekuatan, sumber pertumbuhan ibagas diri sasahalak jolma. Tetapi mereka justru menolak dan bosan terhadap sumber kekuatan yang didapatkannya. Gambaran makanan aima kekuatan, pertumbuhan tapi justru itu yang ditolak oleh mereka secara Kristen sumber kekuatan aima Naibata sendiri, sonaha hita lambin gogoh anggo hita pe sonari domma muak atap bosan mansahapkon janah manjalo hagogohan ai? Tapi agepe sonai hajahaton ni jolma bani panorang ai totap do Naibata paluahkon sidea. Hansih pe dophonsi tarsosak baru berseru hubani Tuhan. Marhitei haganupan aima parpesalmen mangarap tumang ase totap marmalasni uhur bani ganupan pambahenan ni na ajaib bani ganup jolma (ay.21)
II. HAHONAANI
·         Naibata aima sasintongni bonani malas ni uhur ai, ase tongtong ma alamtkon hita malas ni uhur ai hubani Naibata seng hubanta sandiri.
·         Cara ni jolma marmalas ni uhur aima marhitei puji-pujian na kaluar humbani pamanganta janah taridah marhitei pambahenanta
·         Naibata totap do marpangulaki uhurni bani ganup jolma, totap do dong kata “Maaf” bani anggo totap do roh hita marondos. Ase bani hita jolma pe maningon do membere maaf tongtong bani jolma na mambehen borit uhurta. Sonaha ma dopni angggo naibata mangkatahon Tiada Maaf bagimu!
·         Marmamalas ni uhur ai seng hape senang melihat orang susah (sms). Tapi maningon sada tonggo do hita sonaha ase kesusahan ni boi teratasi marhitei holong ni Naibata.
·         Minggunta margoran Letare, artini malasni uhur. Malas ni uhur ni halak na porsaya na tang sibanggalan sedo halani sungkupan bani sinadongan ampa pansamotonta, tapi hadohoronta pakon Naibata aima siharganan na ipataridah marhitei kesungguhan (intensitas) ampa kesinambungan (Kontinuitas) ni pardomuanta pakon Tuhan na lang tarsirang.
·         Ikan sepat ikan gabus makin cepat makin bagus. Halani ai papodas hita ma paubah uhur ta marsada-sada.
Vic. Pdt. Dedy Rony Purba

Tidak ada komentar:

Posting Komentar